ПРОТОКОЛ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ № BRD001-UA-20220608-22775


Інформація про авторизований електронний майданчик, через який було заведено лот в ЕТС: ТОВ "ТБ Європейська"

Інформація про авторизований електронний майданчик, через який переможцем аукціону придбано майно: ТОВ "БУКОВИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"

Реєстраційний номер лота: 52-910/5548

Замовник аукціону: Арбітражний керуючий Потупало Наталія Ігорівна

Статус аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку аукціону: 20.06.2022 09:55:00

Дата та час завершення аукціону: 20.06.2022 16:40:31

Назва лота (майно, запропоноване для продажу): Аукціон з продажу рухомого майна ТОВ "Орлан - Транс - Груп"
  1. Напівпричіп LATRE 99-3056 рефрижератор

Кількість учасників аукціону: 1

Початкова ціна: 93 915,00 грн, у т.ч. ПДВ 15 652,50 грн

Ціна продажу лота: 93 915,00 грн, у т.ч. ПДВ 15 652,50 грн

Розмір мінімального кроку аукціону: 939,15 грн

Розмір гарантійного внеску: 9 392,00 грн

Учасник, що зробив ставку: Попюк Ярослав Петрович, ІПН/РНОКПП: 3076420574

Розмір ставки: 93 915,00 грн, 20.06.2022 09:55:36

Закриті цінові пропозиції учасників аукціону: закрита цінова пропозиція відсутня.

Цінова пропозиція учасника, що зробив ставку: цінова пропозиція відсутня.

Переможець аукціону: Попюк Ярослав Петрович, ІПН/РНОКПП: 3076420574, Україна, Чернівецька область, Путила, Вулиця В.Чорновола 6
- для юридичної особи: найменування, код за ЄДРПОУ і місцезнаходження;
- для фізичної особи: ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта*, місце проживання / перебування.

Реквізити рахунку боржника, на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно:
  1. Назва банку: АТ «Прокредит Банк»
  2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA663209840000026008610014389

Дата, до якої переможець аукціону повинен сплатити запропоновану ним ціну лота: __________
- протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону (згідно зі статтею 85 Кодексу України з процедур банкрутства)

Ціна або частина ціни, сплачена переможцем за лот (що становить залишок гарантійного внеску за вирахуванням винагороди оператора): 5 165,82 грн з ПДВ (п'ять тисяч сто шiстдесят п'ять гривень 82 копiйки з ПДВ)

Сума залишку від ціни продажу лота, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону (за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску): 88 749,18 грн (вiсiмдесят вiсiм тисяч сiмсот сорок дев'ять гривень 18 копiйок)

Винагорода оператора авторизованого електронного майданчика, через який переможцем аукціону придбано майно: 4 226,18 грн (чотири тисячi двiстi двадцять шiсть гривень 18 копiйок), у т.ч. ПДВ 704,36 грн
визначається відповідно до п. 39 Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 865

Рахунок та сума коштів, яку переможець повинен додатково сплатити, у разі, коли суми гарантійного внеску, сплаченого таким переможцем аукціону, недостатньо для сплати винагороди Оператору: __________

Протокол аукціону сформовано: 20.06.2022 16:40:32

Переможець аукціону зобов’язується:

Переможець аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Попюк Ярослав Петрович, ІПН/РНОКПП: 3076420574, Україна, Чернівецька область, Путила, Вулиця В.Чорновола 6_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора авторизованого електронного майданчика, через який переможцем аукціону придбано майно: ТОВ "БУКОВИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.