ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSD001-UA-20211230-53097


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Відступлення права грошової вимоги за договором кредитної лінії № 86 від 28.12.2011, укладеним з ТОВ «УКРКАВА», а також права за договорами забезпечення (іпотечними, застави, поруки)
  1. Право грошової вимоги за договором кредитної лінії № 86 від 28.12.2011, укладеним з ТОВ «УКРКАВА», а також права за договорами забезпечення (іпотечними, застави, поруки)

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 237 841 663,70 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 11 892 083,19 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 01.02.2022 16:30:31

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.