ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSD001-UA-20220105-05856


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможцем електронного аукціону подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: __________

Номер лота: 44005631-3

Організатор аукціону: ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 12.01.2022 09:30:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 12.01.2022 16:15:30

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Митний редукціон з продажу лоту "Пиломатеріали"
  1. 1. Пиломатеріали хвойні, обрізні, 2, 3 ґатунок, розмірами: 40мм*85мм*4005мм - 4,131м3; 90мм*90мм*3005мм - 17,29м3; 90мм*40мм*3005мм - 7,02 м3. 2. Пиломатеріали хвойні, обрізні, 2, 3 ґатунок, розмірами: 40мм*90мм*3000мм - 13,1 м3; 90мм*90мм*3000мм - 19,541 м3 3. Кругла деревина (береза) з корою, довжина 3-6 м. діаметром 20-24:26 і більше. №3 Наявні дефекти у вигляді забруднення пліснявою (гниль, грибок), тріщини та розколи. Товар без супровідних документів.

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 125 376,50 грн, у т.ч. ПДВ 20 896,08 грн

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 76 479,66 грн, у т.ч. ПДВ 12 746,61 грн

Крок аукціону: 1 253,76 грн

Розмір гарантійного внеску: 6 268,83 грн (шiсть тисяч двiстi шiстдесят вiсiм гривень 83 копiйки)

Учасник, що зробив ставку: Дарієнко Микола Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3030313052

Розмір ставки: 76 479,66 грн, 12.01.2022 15:55:53

Закриті цінові пропозиції учасників: закрита цінова пропозиція відсутня.

Цінова пропозиція учасника, що зробив ставку: цінова пропозиція відсутня.

Переможець електронного аукціону: Дарієнко Микола Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3030313052

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право, перерахування оператором внесків: __________

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 170,00 грн (сто сiмдесят гривень 00 копiйок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 267,68 грн (двiстi шiстдесят сiм гривень 68 копiйок), у т.ч. ПДВ 44,61 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: 3 823,98 грн (три тисячi вiсiмсот двадцять три гривнi 98 копiйок), у т.ч. ПДВ 637,33 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2 444,85 грн (двi тисячi чотириста сорок чотири гривнi 85 копiйок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу): 76 479,66 грн, у т.ч. ПДВ 12 746,61 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 12.01.2022 16:15:30
Переможець електронного аукціону зобов'язується:

Переможець електронного аукціону:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку (найбільшу суму орендної плати в місяць):_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.