ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSD001-UA-20220805-47447


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: АТ КБ ПриватБанк

Номер лота: 972

Організатор аукціону: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): 1/2 частка та 1/2 частка будівель та споруд, нафтобази, розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Портова, буд. 40а
  1. 1/2 частка та 1/2 частка будівель та споруд, нафтобази, розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Портова, буд. 40а

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 7 910 400,00 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 395 520,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: __________ грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 19.08.2022 16:15:31

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС: АТ КБ ПриватБанк_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.