ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSD001-UA-20220923-52141


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: АТ КБ ПриватБанк

Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможцем електронного аукціону подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: __________

Номер лота: 874

Організатор аукціону: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 07.10.2022 09:45:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 07.10.2022 16:30:30

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Квартира, загальною площею 36,10 кв.м, що розташована за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка, вулиця Степова, будинок 68 а, квартира 29
  1. Квартира, загальною площею 36,10 кв.м, що розташована за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка, вулиця Степова, будинок 68 а, квартира 29

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 175 000,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 85 750,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 1 750,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 8 750,00 грн (вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок)

Учасник, що зробив ставку: Лаврушка Євгеній Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3554602116

Розмір ставки: 85 750,00 грн, 07.10.2022 15:24:08

Закриті цінові пропозиції учасників: закрита цінова пропозиція відсутня.

Цінова пропозиція учасника, що зробив ставку: цінова пропозиція відсутня.

Переможець електронного аукціону: Лаврушка Євгеній Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3554602116

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право, перерахування оператором внесків: __________

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: __________ грн (________________________________________ грн. __________ коп.)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 270,11 грн з ПДВ (двісті сімдесят гривень 11 копійок з ПДВ)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: 3 858,75 грн з ПДВ (три тисячі вісімсот п'ятдесят вісім гривень 75 копійок з ПДВ)

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 4 891,25 грн (чотири тисячі вісімсот дев'яносто одна гривня 25 копійок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу): 85 750,00 грн без ПДВ (вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок без ПДВ)

Протокол електронного аукціону сформовано: 07.10.2022 16:30:30
Переможець електронного аукціону зобов'язується:

Переможець електронного аукціону: Лаврушка Євгеній Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3554602116_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку (найбільшу суму орендної плати в місяць): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.