ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSD001-UA-20221205-26027


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: АТ КБ ПриватБанк

Номер лота: 808

Організатор аукціону: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Статус електронного аукціону: Аукціон відмінено

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Нежитлова будівля нафтобази з основними засобами, за адресою:Дніпропетровська обл., Покровський р, смт. Просяна, вулиця Соборна, будинок 34
  1. Нежитлова будівля нафтобази з основними засобами, за адресою:Дніпропетровська обл., Покровський р, смт. Просяна, вулиця Соборна, будинок 34

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 7 605 000,00 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 380 250,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: __________ грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 05.12.2022 09:42:41

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС: АТ КБ ПриватБанк_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.