ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220104-39435


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 44005631-10

Організатор аукціону: ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Другий митний аукціон з продажу лоту "Болти, гайки"
  1. Болти та гайки

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 454 891,23 грн, у т.ч. ПДВ 75 815,20 грн

Розмір гарантійного внеску: 22 744,56 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 12.01.2022 20:00:05

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.