ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220128-22591


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Номер лота: 7

Організатор аукціону: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ІМЕНІ В.О.МАЛИШЕВА"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 07.02.2022 11:05:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 07.02.2022 11:43:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Стружка алюмінієва по ДСТУ 3211-2009
  1. Стружка алюмінієва по ДСТУ 3211-2009, яка утворилась в процесі господарської діяльності ДП «ЗІМ»

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 156 000,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 224 400,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 1 560,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 7 800,00 грн (сiм тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок)

Учасники електронного аукціону:
  1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕТ", ЄДРПОУ: 23149176
  2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВАНГАРД УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 43314860
  3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОММЕТСПЛАВ", ЄДРПОУ: 25611992

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВАНГАРД УКРАЇНА" 191 000,00 грн 04.02.2022 16:31:29
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕТ" 198 000,00 грн 03.02.2022 10:11:11
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОММЕТСПЛАВ" 210 000,00 грн 04.02.2022 17:36:57

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВАНГАРД УКРАЇНА" 210 001,00 грн 07.02.2022 11:11:34
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕТ" 214 000,00 грн 07.02.2022 11:13:53
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОММЕТСПЛАВ" 214 100,00 грн 07.02.2022 11:16:41

Раунд 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВАНГАРД УКРАЇНА" 210 001,00 грн 07.02.2022 11:11:34
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕТ" 222 000,00 грн 07.02.2022 11:25:38
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОММЕТСПЛАВ" 222 100,00 грн 07.02.2022 11:28:28

Раунд 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВАНГАРД УКРАЇНА" 210 001,00 грн 07.02.2022 11:11:34
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕТ" 224 100,00 грн 07.02.2022 11:37:57
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОММЕТСПЛАВ" 224 400,00 грн 07.02.2022 11:41:28

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОММЕТСПЛАВ", ЄДРПОУ: 25611992

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право: __________

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 340,00 грн (триста сорок гривень 00 копiйок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 785,40 грн без ПДВ (сiмсот вiсiмдесят п'ять гривень 40 копiйок без ПДВ)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 11 220,00 грн без ПДВ (одинадцять тисяч двiстi двадцять гривень 00 копiйок без ПДВ)

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________ грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу): 224 400,00 грн без ПДВ (двiстi двадцять чотири тисячi чотириста гривень 00 копiйок без ПДВ)

Протокол електронного аукціону сформовано: 07.02.2022 11:43:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОММЕТСПЛАВ", ЄДРПОУ: 25611992_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць)/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ІМЕНІ В.О.МАЛИШЕВА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.