ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220217-20873


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: 495Б

Організатор аукціону: АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): БРУХТ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ВИД 34
  1. БРУХТ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ВИД 34 згідно ДСТУ 4121-2002

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 109 980,24 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 10 998,02 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 24.02.2022 20:00:07

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.