ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220513-11210


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Номер лота: 0004

Організатор аукціону: ПРАТ "УДП"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 20.05.2022 11:25:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 20.05.2022 12:48:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): послуга з перевезення однією баржею ПрАТ "УДП" зерна
  1. Баржа мінімальним об*ємом вантажного трюму 2000 м3, кількість вантажу до навантаження не більш 1500 тон

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 1 551 307,80 грн без ПДВ

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 3 089 000,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 62 052,31 грн

Розмір гарантійного внеску: 77 565,39 грн (сiмдесят сiм тисяч п'ятсот шiстдесят п'ять гривень 39 копiйок)

Учасники електронного аукціону:
  1. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ", ЄДРПОУ: 32446834
  2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін», ЄДРПОУ: 39882242
  3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА", ЄДРПОУ: 40075181
  4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС", ЄДРПОУ: 43424755
  5. ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020», ЄДРПОУ: 43510310
  6. ТОВ "Профагротранс", ЄДРПОУ: 37974252
  7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНГРЕЙН ІНВЕСТ ЛТД", ЄДРПОУ: 42029116
  8. Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК», ЄДРПОУ: 44150450

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНГРЕЙН ІНВЕСТ ЛТД" 1 551 307,80 грн 19.05.2022 17:47:10
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" 1 551 607,80 грн 19.05.2022 10:21:18
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» 1 594 807,80 грн 19.05.2022 17:36:37
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" 1 613 360,11 грн 19.05.2022 15:17:18
ТОВ "Профагротранс" 1 613 361,00 грн 19.05.2022 15:40:52
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 1 661 307,80 грн 19.05.2022 17:49:07
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ" 1 675 412,42 грн 19.05.2022 11:08:06
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» 2 000 000,00 грн 19.05.2022 13:04:24

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНГРЕЙН ІНВЕСТ ЛТД" 2 020 000,00 грн 20.05.2022 11:30:46
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" 1 551 607,80 грн 19.05.2022 10:21:18
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» 2 500 000,00 грн 20.05.2022 11:36:26
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" 2 600 000,00 грн 20.05.2022 11:39:26
ТОВ "Профагротранс" 1 613 361,00 грн 19.05.2022 15:40:52
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 1 661 307,80 грн 19.05.2022 17:49:07
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ" 2 610 000,00 грн 20.05.2022 11:48:10
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» 2 700 000,00 грн 20.05.2022 11:51:20

Раунд 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" 1 551 607,80 грн 19.05.2022 10:21:18
ТОВ "Профагротранс" 1 613 361,00 грн 19.05.2022 15:40:52
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 1 661 307,80 грн 19.05.2022 17:49:07
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНГРЕЙН ІНВЕСТ ЛТД" 2 715 000,00 грн 20.05.2022 12:07:00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» 2 720 000,00 грн 20.05.2022 12:09:10
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" 2 800 000,00 грн 20.05.2022 12:12:43
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ" 2 680 000,00 грн 20.05.2022 12:17:17
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» 2 810 000,00 грн 20.05.2022 12:18:11

Раунд 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" 1 551 607,80 грн 19.05.2022 10:21:18
ТОВ "Профагротранс" 1 613 361,00 грн 19.05.2022 15:40:52
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 1 661 307,80 грн 19.05.2022 17:49:07
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ" 2 811 000,00 грн 20.05.2022 12:33:10
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНГРЕЙН ІНВЕСТ ЛТД" 2 715 000,00 грн 20.05.2022 12:07:00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» 3 000 100,00 грн 20.05.2022 12:39:51
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" 3 088 000,00 грн 20.05.2022 12:42:56
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» 3 089 000,00 грн 20.05.2022 12:45:16

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020», ЄДРПОУ: 43510310

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право: __________

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 1 700,00 грн (одна тисяча сiмсот гривень 00 копiйок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 10 811,50 грн без ПДВ (десять тисяч вiсiмсот одинадцять гривень 50 копiйок без ПДВ)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 154 450,00 грн без ПДВ (сто п'ятдесят чотири тисячi чотириста п'ятдесят гривень 00 копiйок без ПДВ)

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________ грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу): 3 089 000,00 грн без ПДВ (три мiльйони вiсiмдесят дев'ять тисяч гривень 00 копiйок без ПДВ)

Протокол електронного аукціону сформовано: 20.05.2022 12:48:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020», ЄДРПОУ: 43510310_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць)/подано заяву від одного учасника: ПП "Фірма "СОМГІЗ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ПРАТ "УДП"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.