ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220513-32839


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Номер лота: 0005

Організатор аукціону: ПРАТ "УДП"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 20.05.2022 11:35:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 20.05.2022 13:07:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): послуга з перевезення однією баржею ПрАТ "УДП" зерна
  1. Баржа мінімальним об*ємом вантажного трюму 2000 м3, кількість вантажу до навантаження не більш 1500 тон

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 1 551 307,80 грн без ПДВ

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 3 435 000,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 62 052,31 грн

Розмір гарантійного внеску: 77 565,39 грн (сiмдесят сiм тисяч п'ятсот шiстдесят п'ять гривень 39 копiйок)

Учасники електронного аукціону:
  1. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ", ЄДРПОУ: 32446834
  2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін», ЄДРПОУ: 39882242
  3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА", ЄДРПОУ: 40075181
  4. ТОВ АГРО ПАСІФІК, ЄДРПОУ: 44132269
  5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС", ЄДРПОУ: 43424755
  6. ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020», ЄДРПОУ: 43510310
  7. ТОВ "Профагротранс", ЄДРПОУ: 37974252
  8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРАТОРГ", ЄДРПОУ: 38785869
  9. Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК», ЄДРПОУ: 44150450

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" 1 551 607,80 грн 19.05.2022 10:19:04
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» 1 594 807,80 грн 19.05.2022 17:40:16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРАТОРГ" 1 600 000,00 грн 19.05.2022 17:30:15
ТОВ АГРО ПАСІФІК 1 613 360,11 грн 19.05.2022 15:29:17
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" 1 613 360,11 грн 19.05.2022 14:53:43
ТОВ "Профагротранс" 1 613 361,00 грн 19.05.2022 15:40:27
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 1 661 307,80 грн 19.05.2022 17:46:37
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ" 1 675 412,42 грн 19.05.2022 11:14:29
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» 2 000 000,00 грн 19.05.2022 12:58:34

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" 1 551 607,80 грн 19.05.2022 10:19:04
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» 2 500 000,00 грн 20.05.2022 11:43:54
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРАТОРГ" 1 665 250,00 грн 20.05.2022 11:48:34
ТОВ АГРО ПАСІФІК 2 580 000,00 грн 20.05.2022 11:49:15
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" 2 630 000,00 грн 20.05.2022 11:52:20
ТОВ "Профагротранс" 1 613 361,00 грн 19.05.2022 15:40:27
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 1 661 307,80 грн 19.05.2022 17:46:37
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ" 2 650 000,00 грн 20.05.2022 12:01:09
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» 2 700 000,00 грн 20.05.2022 12:04:11

Раунд 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" 2 800 000,00 грн 20.05.2022 12:11:50
ТОВ "Профагротранс" 1 613 361,00 грн 19.05.2022 15:40:27
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 1 661 307,80 грн 19.05.2022 17:46:37
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРАТОРГ" 1 950 000,00 грн 20.05.2022 12:19:24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» 2 900 000,00 грн 20.05.2022 12:23:55
ТОВ АГРО ПАСІФІК 2 950 000,00 грн 20.05.2022 12:26:26
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" 3 000 000,00 грн 20.05.2022 12:28:22
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ" 2 650 000,00 грн 20.05.2022 12:01:09
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» 3 001 000,00 грн 20.05.2022 12:35:08

Раунд 3
ТОВ "Профагротранс" 1 613 361,00 грн 19.05.2022 15:40:27
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» 1 661 307,80 грн 19.05.2022 17:46:37
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРАТОРГ" 2 100 000,00 грн 20.05.2022 12:47:58
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЛАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ" 3 010 000,00 грн 20.05.2022 12:51:49
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" 2 800 000,00 грн 20.05.2022 12:11:50
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» 3 250 000,00 грн 20.05.2022 12:56:18
ТОВ АГРО ПАСІФІК 2 950 000,00 грн 20.05.2022 12:26:26
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" 3 434 343,00 грн 20.05.2022 13:01:44
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» 3 435 000,00 грн 20.05.2022 13:04:22

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020», ЄДРПОУ: 43510310

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право: __________

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 1 700,00 грн (одна тисяча сiмсот гривень 00 копiйок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 12 022,50 грн без ПДВ (дванадцять тисяч двадцять двi гривнi 50 копiйок без ПДВ)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 171 750,00 грн без ПДВ (сто сiмдесят одна тисяча сiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок без ПДВ)

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________ грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу): 3 435 000,00 грн без ПДВ (три мiльйони чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копiйок без ПДВ)

Протокол електронного аукціону сформовано: 20.05.2022 13:07:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020», ЄДРПОУ: 43510310_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць)/подано заяву від одного учасника: ПП "Фірма "СОМГІЗ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ПРАТ "УДП"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.