ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220516-56111


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: АТ КБ ПриватБанк

Номер лота: 928

Організатор аукціону: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Статус електронного аукціону: Аукціон відмінено

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Квартира, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Єгорова Олексія, буд. 28/22, кв. 10, загальною площею 87,9 кв.м
  1. Квартира, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Єгорова Олексія, буд. 28/22, кв. 10, загальною площею 87,9 кв.м

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 963 530,00 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 48 176,50 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 16.05.2022 13:55:21

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.