ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220518-01126


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ «СКОМПАНІ»

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "ТБ Європейська"

Номер лота: 25Ц

Організатор аукціону: Акціонерне товариство "Українська залізниця"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 01.06.2022 12:35:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 01.06.2022 13:04:01

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): КОТЛИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЦИСТЕРН, МОДЕЛЬ 15-1443-03
  1. КОТЛИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЦИСТЕРН, МОДЕЛЬ 15-1443-03

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 558 000,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 805 200,00 грн, у т.ч. ПДВ 134 200,00 грн

Крок аукціону: 5 580,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 55 800,00 грн (п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АРМЕТ», ЄДРПОУ: 37044326
  2. ТОВ "ЮДЖИН КОМ", ЄДРПОУ: 41848305

Закриті цінові пропозиції учасників:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АРМЕТ» 576 000,00 грн 31.05.2022 11:41:56
ТОВ "ЮДЖИН КОМ" 624 000,00 грн 31.05.2022 19:38:35

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АРМЕТ» 670 000,00 грн 01.06.2022 12:40:36
ТОВ "ЮДЖИН КОМ" 671 000,00 грн 01.06.2022 12:45:26

Раунд 2
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АРМЕТ» 670 000,00 грн 01.06.2022 12:40:36
ТОВ "ЮДЖИН КОМ" 671 000,00 грн 01.06.2022 12:45:26

Раунд 3
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АРМЕТ» 670 000,00 грн 01.06.2022 12:40:36
ТОВ "ЮДЖИН КОМ" 671 000,00 грн 01.06.2022 12:45:26

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ "ЮДЖИН КОМ", ЄДРПОУ: 41848305

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право: __________

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 510,00 грн (п'ятсот десять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: __________ грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 8 052,00 грн (вісім тисяч п'ятдесят дві гривні 00 копійок), у т.ч. ПДВ 1 342,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 47 748,00 грн (сорок сім тисяч сімсот сорок вісім гривень 00 копійок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу): 805 200,00 грн, у т.ч. ПДВ 134 200,00 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 01.06.2022 13:04:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ "ЮДЖИН КОМ", ЄДРПОУ: 41848305_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць)/подано заяву від одного учасника: ТОВ «СКОМПАНІ»_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Акціонерне товариство "Українська залізниця"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.