ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220518-39062


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКІНВЕСТГРУП"

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж нерухомого майна - майновий комплекс, загальною площею 2 839,00 кв.м (з допоміжними будівлями та спорудами)
  1. майновий комплекс, загальною площею 2 839,00 кв.м (з допоміжними будівлями та спорудами), який розташований за адресою: Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Центральна (вул. Леніна), буд. 9

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 1 055 700,00 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 52 785,00 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 05.06.2022 20:00:01

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКІНВЕСТГРУП"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.