ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220520-23388


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Перший митний аукціон з продажу лоту "ШВИДКОПСУВНИЙ ТОВАР" - картопля
  1. 03000000-1

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 30 000,00 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 1 500,00 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 23.05.2022 20:00:01

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.