ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220606-62921


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: NBU 18-22

Організатор аукціону: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Земельна ділянка площею 5,2001 га, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Білогородка. Кадастровий номер 3222480400:06:014:0139. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
  1. Земельна ділянка площею 5,2001 га, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Білогородка. Кадастровий номер 3222480400:06:014:0139. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 4 530 400,00 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 226 520,00 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 29.06.2022 20:00:01

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.