ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220624-04598


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Номер лота: 14309787-38

Організатор аукціону: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Вироби, не задіяні у виробництві (Трансформатор)
  1. Трансформатор ТСУ-0.16
  2. Трансформатор ТО 0.66
  3. Трансформатор Т-0.66
  4. Трансформатор СТ-4
  5. Трансформатор ОСОВ-0,25
  6. Трансформатор ОСО-0,25

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 9 620,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 603,33 грн

Розмір гарантійного внеску: 481,00 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 03.07.2022 20:00:01

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.