ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220624-73028


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Номер лота: 14309787-35

Організатор аукціону: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Вироби, не задіяні у виробництві (Реле ПЕ)
 1. Реле ПЕ4
 2. Реле ПЕ37
 3. Реле ПЕ-37-44
 4. Реле ПЕ-37-02-29
 5. Реле ПЕ-37-01-25
 6. Реле ПЕ-37-00-30
 7. Реле ПЕ-21-920
 8. Реле ПЕ-21-911
 9. Реле ПЕ-21-571-246
 10. Реле ПЕ-20-22ОУ
 11. Реле ПЕ 37-03-30
 12. Реле ПЕ 37-02-25
 13. Реле ПЕ 21-771

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 13 864,00 грн, у т.ч. ПДВ 2 310,67 грн

Розмір гарантійного внеску: 693,20 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 03.07.2022 20:00:01

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.