ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20220805-67689


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 44005631-20

Організатор аукціону: ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Другий митний аукціон з продажу товару "Обладнання для промислової переробки м'яса птиці"
  1. Перший митний аукціон з продажу товару "Обладнання для промислової переробки м'яса птиці"

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 383 943,89 грн, у т.ч. ПДВ 63 990,65 грн

Розмір гарантійного внеску: 19 197,19 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 16.08.2022 20:00:02

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.