ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № CSE001-UA-20211228-46742


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"

Номер лота: 16

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж нежитлової будівлі лабораторно - побутовий корпус, за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, б. 17
  1. Нежитлова будівля - лабораторно - побутовий корпус, за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, б. 17. Загальна площа будівлі - 3300 кв.м. кількість поверхів - 7

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 11 000 000,00 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 550 000,00 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 17.01.2022 20:00:11

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.