ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLD001-UA-20211129-35163


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Будинок побуту в с. Липне
  1. Будинок побуту в с. Липне

Стартовий розмір орендної плати: 368,51 грн, у т.ч. ПДВ 61,42 грн

Розмір гарантійного внеску: 1 474,04 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 21.12.2021 16:30:30

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.