ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLD001-UA-20221209-97789


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 16.12.2022 09:45:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 16.12.2022 16:30:32

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій з передачі в оренду державного нерухомого майна - частини нежитлового приміщення – навчального корпусу №4 з їдальнею, загальною площею 310,56 м2, що перебуває в оперативному управлінні Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та розташоване за адресою: вул. Руська, 56а, м. Тернопіль
 1. Частина нежитлового приміщення – навчального корпусу №4 з їдальнею, загальною площею 310,56 м2, що перебуває в оперативному управлінні Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та розташована за адресою: вул. Руська, 56а, м. Тернопіль

Стартовий розмір орендної плати: 21 569,90 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 19 412,90 грн, у т.ч. ПДВ 3 235,48 грн

Крок аукціону: 215,70 грн

Розмір гарантійного внеску: 38 524,97 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасник, що зробив ставку: ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****

Розмір ставки: 16 177,42 грн, 16.12.2022 16:14:57

Закриті цінові пропозиції учасників: закрита цінова пропозиція відсутня.

Цінова пропозиція учасника, що зробив ставку: цінова пропозиція відсутня.

Переможець електронного аукціону: ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Порядку передачі в оренду державного та комунального майна (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 05408102
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України в м. Київ (ДКСУ в м. Київ)
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA668201720313291003203008829

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Одержувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 05408102
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України в м. Київ (ДКСУ в м. Київ)
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA668201720313291003203008829

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Одержувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 05408102
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України в м. Київ (ДКСУ в м. Київ)
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA668201720313291003203008829

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:
 1. Одержувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 05408102
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України в м. Київ (ДКСУ в м. Київ)
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA668201720313291003203008829

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Одержувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 05408102
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України в м. Київ (ДКСУ в м. Київ)
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA668201720313291003203008829

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 11 647,74 грн (одинадцять тисяч шістсот сорок сім гривень 74 копійки), у т.ч. ПДВ 1 941,29 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 26 877,23 грн (двадцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 23 копійки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 19 412,90 грн, у т.ч. ПДВ 3 235,48 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: 9 706,45 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу: 9 706,45 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 16.12.2022 16:30:32

Переможець електронного аукціону зобов'язується:

Переможець електронного аукціону: ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)**

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**При наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов'язковим.