ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20210617-40115


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 90770

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 12.07.2021 12:20:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Про передачу в оренду нежитлового приміщення –кімн. № XXXV на цокольному поверсі п’ятиповерхового гуртожитку №8 (інв. №72905, літ."А-5"), загальною площею 18,1 кв.м, за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2
  1. Нежитлове приміщення –кімн. № XXXV на цокольному поверсі п’ятиповерхового гуртожитку №8 (інв. №72905, літ."А-5"), загальною площею 18,1 кв.м, за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Стартовий розмір орендної плати: 1 325,00 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1 325,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 13,25 грн

Розмір гарантійного внеску: 5 300,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Фізична особа-підприємець Трипольський Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2448414431

Закриті цінові пропозиції учасників:
Фізична особа-підприємець Трипольський Сергій Михайлович 1 325,00 грн 24.06.2021 10:26:09

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Трипольський Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2448414431

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA378201720355239003000156774

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA378201720355239003000156774

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
  1. Назва банку:
  2. ЄДРПОУ: 00000000

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
  1. Назва банку:
  2. ЄДРПОУ: 00000000

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 954,00 грн (дев'ятсот п'ятдесят чотири гривнi 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 159,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 4 346,00 грн (чотири тисячi триста сорок шiсть гривень 00 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1 325,00 грн без ПДВ (одна тисяча триста двадцять п'ять гривень 00 копiйок без ПДВ)

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 11.07.2021 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Трипольський Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2448414431_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.