ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20210705-62449


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "БУКОВИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНДЕР ОНЛАЙН"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 27.07.2021 11:45:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон на передачу в оренду нерухомого майна площею 108,1 кв.м, розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 130
 1. Об'єкт оренди будівля овочесховища площею 108,1 кв.м за адресою: вул Чорновола, 130.

Стартовий розмір орендної плати: 1 200,79 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1 458,00 грн, у т.ч. ПДВ 243,00 грн

Крок аукціону: 12,01 грн

Розмір гарантійного внеску: 12 269,35 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. Поліщук Ігор Іванович, ІПН/РНОКПП: 2364418374

Закриті цінові пропозиції учасників:
Поліщук Ігор Іванович 1 215,00 грн 12.07.2021 13:04:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Поліщук Ігор Іванович, ІПН/РНОКПП: 2364418374

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: казначейство України
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: казначейство України
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: казначейство України
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:
 1. Назва банку: Державна казначейська служба України м. Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA228201720355199001082093654

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку: казначейство України
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 874,80 грн (вiсiмсот сiмдесят чотири гривнi 80 копiйок), у т.ч. ПДВ 145,80 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 11 394,55 грн (одинадцять тисяч триста дев'яносто чотири гривнi 55 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1 458,00 грн, у т.ч. ПДВ 243,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 26.07.2021 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Поліщук Ігор Іванович, ІПН/РНОКПП: 2364418374_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНДЕР ОНЛАЙН"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.