ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20210706-95191


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"

Номер лота: 6057

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 04.08.2021 12:35:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): оренда нежитлових приміщень загальною площею 295,2 кв. м, а саме: підвальні приміщення (кім. № 0-15, кім. № 0-16) та приміщення першого поверху (кім. № І, кім. № 1-1, кім. № 1-2, кім. № 1-3, кім. № 1-7, кім. № 1-8, кім. № 1-13, кім. № 1-14, кім. № 1-15, кім. № 1-16, кім. № 1-17, кім. № 1-18, кім. № 1-19, кім. № 1-20), будівлі учбового корпусу (У-3), літ. «А-4», розташованої за адресою: м. Харків, провулок Подільський, 2
 1. Нежитлові приміщення загальною площею 295,2 кв. м, а саме: підвальні приміщення (кім. № 0-15, кім. № 0-16) та приміщення першого поверху (кім. № І, кім. № 1-1, кім. № 1-2, кім. № 1-3, кім. № 1-7, кім. № 1-8, кім. № 1-13, кім. № 1-14, кім. № 1-15, кім. № 1-16, кім. № 1-17, кім. № 1-18, кім. № 1-19, кім. № 1-20), будівлі учбового корпусу (У-3), літ. «А-4», розташованої за адресою: м. Харків, провулок Подільський, 2, який обліковується на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Стартовий розмір орендної плати: 29 491,99 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 29 786,91 грн без ПДВ

Крок аукціону: 294,92 грн

Розмір гарантійного внеску: 33 505,20 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ФОП Полоніна Ірина Олегівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3249505946

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП Полоніна Ірина Олегівна 29 786,91 грн 30.07.2021 13:51:28

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Полоніна Ірина Олегівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3249505946

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: ДКСУ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA378201720355239003000156774
 1. Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA243510050000025200867496000

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: ДКСУ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA378201720355239003000156774
 1. Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA243510050000025200867496000

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку:
 2. ЄДРПОУ: 00000000

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку:
 2. ЄДРПОУ: 00000000

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 21 446,58 грн (двадцять одна тисяча чотириста сорок шiсть гривень 58 копiйок), у т.ч. ПДВ 3 574,43 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 12 058,62 грн (дванадцять тисяч п'ятдесят вiсiм гривень 62 копiйки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 29 786,91 грн без ПДВ (двадцять дев'ять тисяч сiмсот вiсiмдесят шiсть гривень 91 копiйка без ПДВ)

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 03.08.2021 20:00:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Полоніна Ірина Олегівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3249505946_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.