ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20210805-07076


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: __________

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Відділ освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 25.08.2021 12:40:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон з передачі приміщення котельні Комунального закладу "Мажарський ліцей" Кегичівської селищної ради
  1. нерухоме майно у вигляді приміщення котельні Комунального закладу "Мажарський ліцей" Кегичівської селищної ради загальною площею 7,3 кв.м. за адресою Харківська область, село Мажарка, провулок Шкільний, будинок 36

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 144.21 грн. без ПДВ

Ціна реалізації/орендна плата на місяць / день / годину : 145.00 грн. без ПДВ

Крок аукціону: 1.44 грн.

Розмір гарантійного внеску: 288.42 грн.

Учасники електронного аукціону:
  1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛОДАР-КЕГИЧІВКА", ЄДРПОУ: 34269912

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛОДАР-КЕГИЧІВКА" 145.00 грн. 14.08.2021 19:35:31

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛОДАР-КЕГИЧІВКА", ЄДРПОУ: 34269912

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Держказначейська служба України, м. Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA578201720314271012203103051

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора):
  1. Назва банку: Держказначейська служба України, м. Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA578201720314271012203103051

Реквізити організатора для перерахування авансового внеску:
  1. Назва банку: Держказначейська служба України, м. Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA578201720314271012203103051

Реквізити організатора для сплати забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
  1. Назва банку: Держказначейська служба України, м. Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA578201720314271012203103051

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: 104.40 грн.

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 184.02 грн. (сто вiсiмдесят чотири грн. 02 коп.)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць / день / годину (у випадку оренди): 174.00 грн.

Протокол електронного аукціону сформовано: 24.08.2021 20:00:10

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛОДАР-КЕГИЧІВКА", ЄДРПОУ: 34269912_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць / день / годину )/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Відділ освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.