ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20210817-04430


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "БУКОВИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНДЕР ОНЛАЙН"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 14.09.2021 12:20:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон на передачу в оренду нерухомого майна площею 47,5 кв.м. за адресою: Набережна ім. Стефаника, 16-А, м. Івано-Франківськ.
 1. Нежитлові приміщення площею 47,5 кв.м., розташовані на першому поверсі будівлі Ліцею №16 за адресою: м. Івано-Франківськ, Набережна ім. В. Стефаника, 16-а.

Стартовий розмір орендної плати: 312,90 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 380,40 грн, у т.ч. ПДВ 63,40 грн

Крок аукціону: 3,13 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 540,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЮЗ КІКБОКСИНГУ, ЄДРПОУ: 39492908

Закриті цінові пропозиції учасників:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЮЗ КІКБОКСИНГУ 317,00 грн 30.08.2021 15:29:27

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЮЗ КІКБОКСИНГУ, ЄДРПОУ: 39492908

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: Головне управління казначейства в Івано-Франківській області
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: Головне управління казначейства в Івано-Франківській області
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: Головне управління казначейства в Івано-Франківській області
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:
 1. Назва банку: Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA228201720355199001082093654

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку: Головне управління казначейства в Івано-Франківській області
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 228,24 грн (двiстi двадцять вiсiм гривень 24 копiйки), у т.ч. ПДВ 38,04 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 4 311,76 грн (чотири тисячi триста одинадцять гривень 76 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 380,40 грн, у т.ч. ПДВ 63,40 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 13.09.2021 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЮЗ КІКБОКСИНГУ, ЄДРПОУ: 39492908_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНДЕР ОНЛАЙН"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.