ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20210902-50902


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "БУКОВИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНДЕР ОНЛАЙН"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 30.09.2021 12:05:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон на передачу в оренду нерухомого майна площею 148,9 кв.м розташованого за адресою: с. Радча, вул. Шевченка, 40.
 1. Нежитлові приміщення площею 148,9 кв.м. розташовані на першому поверсі будівлі Радчанського ліцею за адресою: Івано-Франківська область, с. Радча, вул. Шевченка, 40.

Стартовий розмір орендної плати: 340,84 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 414,00 грн, у т.ч. ПДВ 69,00 грн

Крок аукціону: 3,40 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 540,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ТАЕКВОНДО (ВТФ), ЄДРПОУ: 20568197

Закриті цінові пропозиції учасників:
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ТАЕКВОНДО (ВТФ) 345,00 грн 23.09.2021 13:19:32

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ТАЕКВОНДО (ВТФ), ЄДРПОУ: 20568197

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: Казначейство України
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: Казначейство України
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: Казначейство України
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:
 1. Назва банку: Державна казначейська служба України м. Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA228201720355199001082093654

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку: Казначейство України
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868999980334339999000009612

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 248,40 грн (двiстi сорок вiсiм гривень 40 копiйок), у т.ч. ПДВ 41,40 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 4 291,60 грн (чотири тисячi двiстi дев'яносто одна гривня 60 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 414,00 грн, у т.ч. ПДВ 69,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 29.09.2021 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ТАЕКВОНДО (ВТФ), ЄДРПОУ: 20568197_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНДЕР ОНЛАЙН"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.