ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211023-34300


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Дубровицька міська рада

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 12.11.2021 11:15:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон з передачі в оренду частини приміщення сільського клубу загальною площею 115,0 кв.м за адресою:вул.Шевченка,65, с.Сварицевичі, Сарненського району, Рівненської області
 1. Частина приміщення сільського клубу загальною площею 115,0 кв.м. за адресою: вул.Шевченка,65, с.Сварицевичі, Сарненського району, Рівненської області

Стартовий розмір орендної плати: 32.24 грн.коп. без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 960.00 грн.коп., у т.ч. ПДВ 160.00 грн.коп.

Крок аукціону: 0.33 грн.коп.

Розмір гарантійного внеску: 3000.00 грн.коп.

Розмір реєстраційного внеску: 600.00 грн.коп.

Учасники електронного аукціону:
 1. Ковтунович Анатолій Семенович, ІПН/РНОКПП: 2903922351

Закриті цінові пропозиції учасників:
Ковтунович Анатолій Семенович 800.00 грн.коп. 09.11.2021 12:31:13

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Ковтунович Анатолій Семенович, ІПН/РНОКПП: 2903922351

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: Держказначейська служба України м.Київ
 2. ЄДРПОУ: 38012494
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA478999980314020544000017511

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: Держказначейська служба України м.Київ
 2. ЄДРПОУ: 38012494
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA478999980314020544000017511

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: УДКСУ в Дубровицькому районі
 2. ЄДРПОУ: 44153430
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA908201720314261002203109020

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку: УДКСУ в Дубровицькому районі
 2. ЄДРПОУ: 44153430
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA908201720314261002203109020

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 576.00 грн.коп. (п'ятсот сiмдесят шiсть гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 96.00 грн.коп.

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2424.00 грн.коп. (двi тисячi чотириста двадцять чотири гривнi 00 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 960.00 грн.коп. (дев'ятсот шiстдесят гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 160.00 грн.коп.

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 11.11.2021 20:00:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Ковтунович Анатолій Семенович, ІПН/РНОКПП: 2903922351_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Дубровицька міська рада_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.