ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211023-50893


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"

Номер лота: 262

Організатор аукціону: ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 15.11.2021 11:20:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Про проведення аукціону щодо комунального майна –нежитлових приміщень №№162,163 третього поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 10,20кв.м за адресою: вул. Лізи Чайкіної,53, м.Запоріжжя, 69067
  1. нежитлові приміщення №№ 162, 163 третього поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 10,20 кв.м за адресою: 69067, м.Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної,53, м.Запоріжжя, 69067

Стартовий розмір орендної плати: 695.68 грн.коп. без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 834.82 грн.коп., у т.ч. ПДВ 139.14 грн.коп.

Крок аукціону: 6.96 грн.коп.

Розмір гарантійного внеску: 3000.00 грн.коп.

Розмір реєстраційного внеску: 600.00 грн.коп.

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП Бельков Сергій Іванович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2045619513

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП Бельков Сергій Іванович 695.68 грн.коп. 12.11.2021 15:42:42

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Бельков Сергій Іванович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2045619513

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Казначейство України (ел. адм. подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA918999980314070593000008479

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: Казначейство України (ел. адм. подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA918999980314070593000008479

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
  1. Назва банку: Державна Казначейська служба України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA978201720314211003203060338

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
  1. Назва банку: Державна Казначейська служба України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA978201720314211003203060338

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 500.89 грн.коп. (п'ятсот гривень 89 копiйок), у т.ч. ПДВ 83.48 грн.коп.

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2499.11 грн.коп. (двi тисячi чотириста дев'яносто дев'ять гривень 11 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 834.82 грн.коп. (вiсiмсот тридцять чотири гривнi 82 копiйки), у т.ч. ПДВ 139.14 грн.коп.

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 14.11.2021 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Бельков Сергій Іванович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2045619513_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.