ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211026-88163


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Номер лота: 564

Організатор аукціону: Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 15.11.2021 12:25:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон на підвищення стартової ціни, орендна плата вказана за годину
 1. приміщення учбової аудиторії на 1-му поверсі 4-х поверхової будівлі

Стартовий розмір орендної плати: 0,21 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1,20 грн, у т.ч. ПДВ 0,20 грн

Крок аукціону: 0,02 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 540,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ТОВ "Центр навчання молоді "Лідер", ЄДРПОУ: 37086832

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВ "Центр навчання молоді "Лідер" 1,00 грн 05.11.2021 09:54:46

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ "Центр навчання молоді "Лідер", ЄДРПОУ: 37086832

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України (ЕАП)
 4. ЄДРПОУ банку: 37988155
 5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA338999980314010593000004569

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України (ЕАП)
 4. ЄДРПОУ банку: 37988155
 5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA338999980314010593000004569

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України (ЕАП)
 4. ЄДРПОУ банку: 37988155
 5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA338999980314010593000004569

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту: __________

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності): __________

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Держказначейська служба України, м. Київ
 4. ЄДРПОУ банку: 24432684
 5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA331111111111111111111111111

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 525,60 грн (п'ятсот двадцять п'ять гривень 60 копійок), у т.ч. ПДВ 87,60 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 4 014,40 грн (чотири тисячі чотирнадцять гривень 40 копійок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1,20 грн, у т.ч. ПДВ 0,20 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 14.11.2021 20:00:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ "Центр навчання молоді "Лідер", ЄДРПОУ: 37086832_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.