ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211103-36198


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”

Номер лота: 6431

Організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 26.11.2021 12:20:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда частини складської площадки № 17
 1. Частина складської площадки № 17 площею 1976,0 кв.м.

Стартовий розмір орендної плати: 1 342,57 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 6 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 000,00 грн

Крок аукціону: 13,43 грн

Розмір гарантійного внеску: 224 276,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ НІКМЕТ-ТЕРМІНАЛ", ЄДРПОУ: 35835822

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ НІКМЕТ-ТЕРМІНАЛ" 5 000,00 грн 16.11.2021 17:10:34

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ НІКМЕТ-ТЕРМІНАЛ", ЄДРПОУ: 35835822

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ДКСУ, м. Київ
 4. ЄДРПОУ банку: 43015722

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ДКСУ, м. Київ
 4. ЄДРПОУ банку: 43015722

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ДКСУ, м. Київ
 4. ЄДРПОУ банку: 43015722

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України (ел. адм. подат.)
 4. ЄДРПОУ банку: 37992030
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ
 4. ЄДРПОУ банку: 01125608

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 3 600,00 грн (три тисячі шістсот гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 600,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 220 676,00 грн (двісті двадцять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 00 копійок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 6 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 000,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: 4 200,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу: 1 800,00 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 25.11.2021 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ НІКМЕТ-ТЕРМІНАЛ", ЄДРПОУ: 35835822_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.