ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211104-88364


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 6486

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 26.11.2021 11:45:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Про передачу в оренду через аукціон такого майна: Корпус №3, площею 96.5 кв. м, за адресою: місто Дніпро, проспект Гагаріна,26 на балансі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
  1. Характеристика нерухомого майна - частина будівлі; Поверх - надземний

Стартовий розмір орендної плати: 7 873,80 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 9 612,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 602,00 грн

Крок аукціону: 78,74 грн

Розмір гарантійного внеску: 10 952,75 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Фізична особа-підприємець Нудель Олександр Генріхович, ІПН/РНОКПП: 2387700234

Закриті цінові пропозиції учасників:
Фізична особа-підприємець Нудель Олександр Генріхович 8 010,00 грн 09.11.2021 12:21:44

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Нудель Олександр Генріхович, ІПН/РНОКПП: 2387700234

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: ГУДКСУ у Дніпропетровській області
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA928201720355179003001055549

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: ГУДКСУ у Дніпропетровській області
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA928201720355179003001055549

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
  1. Назва банку: ГУДКСУ у Дніпропетровській області
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA928201720355179003001055549

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
  1. Назва банку: ГУДКСУ у Дніпропетровській області
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA028201720355289003001055549

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 5 767,20 грн (п'ять тисяч сiмсот шiстдесят сiм гривень 20 копiйок), у т.ч. ПДВ 961,20 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 5 185,55 грн (п'ять тисяч сто вiсiмдесят п'ять гривень 55 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 9 612,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 602,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 25.11.2021 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Нудель Олександр Генріхович, ІПН/РНОКПП: 2387700234_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.