ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211123-19190


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Номер лота: 81

Організатор аукціону: УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 13.12.2021 12:00:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон на право оренди вбудованих приміщеннь №45-48, 51-62, корисною та загальною площею 229.6 кв. м, з обладнанням (згідно з додатком № 1), адміністративно-побутової будівлі (літ. А, А1), що знаходиться за адресою: вул. Київська, б. 173, м. Вінниця та перебуває в господарському віданні у комунального підпріємства "Вінницяоблводоканал", для розміщення їдальні.
 1. Вбудовані приміщення №45-48, 51-62, корисною та загальною площею 229.6 кв. м, з обладнанням, адміністративно-побутової будівлі (літ. А, А1), що знаходиться за адресою: вул. Київська, б. 173, м. Вінниця та перебуває в господарському віданні у комунального підпріємства "Вінницяоблводоканал".

Стартовий розмір орендної плати: 9 277,33 грн, у т.ч. ПДВ 1 546,22 грн

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 9 300,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 550,00 грн

Крок аукціону: 92,77 грн

Розмір гарантійного внеску: 29 059,60 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Ковальчук Надія Михайлівна, ІПН/РНОКПП: 2040110962

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Ковальчук Надія Михайлівна 9 300,00 грн 06.12.2021 10:20:21

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Ковальчук Надія Михайлівна, ІПН/РНОКПП: 2040110962

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: АТ «Державний ощадний банк України»
 2. МФО банку: 302076
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA913020760000000002600333560
 4. ЄДРПОУ: 20098076

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: АТ «Державний ощадний банк України»
 2. ЄДРПОУ: 20098076
 3. МФО банку: 302076
 4. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA913020760000000002600333560

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: АТ «Державний ощадний банк України»
 2. ЄДРПОУ: 20098076
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA913020760000000002600333560
 4. МФО банку: 302076

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку: АТ «Державний ощадний банк України»
 2. ЄДРПОУ: 20098076
 3. МФО банку: 302076
 4. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA913020760000000002600333560

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 5 580,00 грн (п'ять тисяч п'ятсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 930,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 23 479,60 грн (двадцять три тисячi чотириста сiмдесят дев'ять гривень 60 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 9 300,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 550,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 12.12.2021 20:00:06

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Ковальчук Надія Михайлівна, ІПН/РНОКПП: 2040110962_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.