ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211125-63297


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Номер лота: Лот №1

Організатор аукціону: СКАДОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 15.12.2021 12:40:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Адмінбудівля молочної кухні за адресою: м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 138, площею 187,3 кв.м
  1. Адмінбудівля молочної кухні за адресою: м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 138, площею 187,3 кв.м

Стартовий розмір орендної плати: 5 203,22 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 6 720,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 120,00 грн

Крок аукціону: 52,03 грн

Розмір гарантійного внеску: 31 219,22 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Фізична особа-підприємець Клочко Ірина Антоліївна, ІПН/РНОКПП: 2819508169

Закриті цінові пропозиції учасників:
Фізична особа-підприємець Клочко Ірина Антоліївна 5 600,00 грн 30.11.2021 15:53:50

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Клочко Ірина Антоліївна, ІПН/РНОКПП: 2819508169

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м.Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA418201720314291002203107335

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м.Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA418201720314291002203107335

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м.Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA258999980334119850000021441

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м.Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA258999980334119850000021441

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 4 032,00 грн (чотири тисячi тридцять двi гривнi 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 672,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 27 187,22 грн (двадцять сiм тисяч сто вiсiмдесят сiм гривень 22 копiйки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 6 720,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 120,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: 6 720,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 14.12.2021 20:00:08

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Клочко Ірина Антоліївна, ІПН/РНОКПП: 2819508169_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: СКАДОВСЬКА МІСЬКА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.