ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211126-45615


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Номер лота: 250

Організатор аукціону: ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КАРАНТИНУ ВИНОГРАДУ І ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 16.12.2021 12:05:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 16.12.2021 12:34:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда державного нерухомого майна
 1. нежитлове приміщення, площею 16,3 кв.м. на першому поверсі багатоповерхового будинку. Будівля являє собою 12-17-поверховий житловий будинок з адміністративними приміщеннями, має глибоке фасадне розташування. Доступ до об'єкта оренди через окремий вхід з боку дворового фасаду будинку. Приміщення має одне вікно, що орієнтоване на дворовий фасад. Територія перед будівлею огорожена металевим парканом, організована парковка автотранспорту.

Стартовий розмір орендної плати: 2 500,00 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 3 060,00 грн, у т.ч. ПДВ 510,00 грн

Крок аукціону: 25,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 2 500,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 500,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ФОП Хайруліна Лариса Ярославівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2591615760
 2. Баканов Вiталiй Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3049425014

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП Хайруліна Лариса Ярославівна 2 500,00 грн 07.12.2021 15:54:33
Баканов Вiталiй Олександрович 3 680,00 грн 15.12.2021 18:05:23

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ФОП Хайруліна Лариса Ярославівна 2 500,00 грн 07.12.2021 15:54:33
Баканов Вiталiй Олександрович 3 680,00 грн 15.12.2021 18:05:23

Раунд 2
ФОП Хайруліна Лариса Ярославівна 2 525,00 грн 16.12.2021 12:21:38
Баканов Вiталiй Олександрович 3 680,00 грн 15.12.2021 18:05:23

Раунд 3
ФОП Хайруліна Лариса Ярославівна 2 550,00 грн 16.12.2021 12:30:33
Баканов Вiталiй Олександрович 3 680,00 грн 15.12.2021 18:05:23

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Хайруліна Лариса Ярославівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2591615760

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: Баканов Вiталiй Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3049425014

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: УДКСУ м.Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA328201720313201001203014494

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: УДКСУ м.Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA328201720313201001203014494

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: УДКСУ м.Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA328201720313201001203014494

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку: УДКСУ м.Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA328201720313201001203014494

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 1 836,00 грн (одна тисяча вiсiмсот тридцять шiсть гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 306,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 664,00 грн (шiстсот шiстдесят чотири гривнi 00 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 3 060,00 грн, у т.ч. ПДВ 510,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 24.12.2021 19:03:52

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Хайруліна Лариса Ярославівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2591615760_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КАРАНТИНУ ВИНОГРАДУ І ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.