ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211126-65806


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: ЧИГИРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 17.12.2021 11:40:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда нежитлової будівлі площею 181,9 кв. м за адресою: 20901, Черкаська обл., Черкаський район, м. Чигирин, вул. Миру, 11б
  1. Одноповерхова нежитлова будівля, площею 181,9 кв.м., за адресою: 20901 Черкаська область, м. Чигирин вул. Миру, 11б

Стартовий розмір орендної плати: 1 484,50 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1 500,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 14,84 грн

Розмір гарантійного внеску: 3 000,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП ЯЦЕНКО ВІТА МИХАЙЛІВНА, ІПН/РНОКПП: 3245415524

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП ЯЦЕНКО ВІТА МИХАЙЛІВНА 1 500,00 грн 06.12.2021 09:06:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП ЯЦЕНКО ВІТА МИХАЙЛІВНА, ІПН/РНОКПП: 3245415524

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Казначейство України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA638999980314020593000023705
  3. ЄДРПОУ: 37930566

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: Казначейство України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA638999980314020593000023705
  3. ЄДРПОУ: 37930566

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 1 080,00 грн (одна тисяча вiсiмдесят гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 180,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 1 920,00 грн (одна тисяча дев'ятсот двадцять гривень 00 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1 500,00 грн без ПДВ (одна тисяча п'ятсот гривень 00 копiйок без ПДВ)

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 16.12.2021 20:00:06

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП ЯЦЕНКО ВІТА МИХАЙЛІВНА, ІПН/РНОКПП: 3245415524_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ЧИГИРИНСЬКА МІСЬКА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.