ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211207-39267


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПриватАукціон

Номер лота: 6647

Організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 28.12.2021 12:20:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Про передачу в оренду через аукціон такого майна: частина нежитлового вбудованого приміщення, площею 5 кв.м., за адресою:м. Одеса, проспект Шевченка, буд.29
  1. Частина нежитлового приміщення, загальною площею 5,00 кв.м., за адресою м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 29, що обліковується на балансі Південно-західного апеляційного господарського суду

Стартовий розмір орендної плати: 47,53 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1 800,00 грн, у т.ч. ПДВ 300,00 грн

Крок аукціону: 0,48 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 540,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. АТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ: 14360570

Закриті цінові пропозиції учасників:
АТ КБ ПРИВАТБАНК 1 500,00 грн 16.12.2021 17:03:22

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): АТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ: 14360570

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ м. Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA168201720355299002002163735

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ м. Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA168201720355299002002163735

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ м. Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA168201720355299002002163735

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
  1. Назва банку: ДКСУ м. Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA168201720355299002002163735

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 1 080,00 грн (одна тисяча вiсiмдесят гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 180,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 3 460,00 грн (три тисячi чотириста шiстдесят гривень 00 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1 800,00 грн, у т.ч. ПДВ 300,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 27.12.2021 20:00:12

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): АТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ: 14360570_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПриватАукціон_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.