ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211208-64990


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: 12

Організатор аукціону: Комунальне некомерційне підприємство Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 30.12.2021 12:15:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Частина приміщення стоматологічної поліклініки 30,1
  1. Частина нежитлового приміщення стоматологічної поліклініки

Стартовий розмір орендної плати: 3 363,12 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 4 800,00 грн, у т.ч. ПДВ 800,00 грн

Крок аукціону: 33,63 грн

Розмір гарантійного внеску: 3 416,35 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСТРА-ДІА", ЄДРПОУ: 35796071

Закриті цінові пропозиції учасників:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСТРА-ДІА" 4 000,00 грн 13.12.2021 15:26:47

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСТРА-ДІА", ЄДРПОУ: 35796071

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: UA133052990000026005023601064
  2. ЄДРПОУ: 01992430
  3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA133052990000026005023601064

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: UA133052990000026005023601064
  2. ЄДРПОУ: 01992430
  3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA133052990000026005023601064

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 2 880,00 грн (двi тисячi вiсiмсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 480,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 536,35 грн (п'ятсот тридцять шiсть гривень 35 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 4 800,00 грн, у т.ч. ПДВ 800,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 29.12.2021 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСТРА-ДІА", ЄДРПОУ: 35796071_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Комунальне некомерційне підприємство Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.