ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211208-73475


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: 75

Організатор аукціону: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 30.12.2021 11:45:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Нежитлові приміщення загальною площею 24,9 кв.м. (позиції на план-схемі №№155-156) на четвертому поверсі будівлі літ.А’ (виробничий корпус) за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Гойди,8
 1. Нежитлові приміщення загальною площею 24,9 кв.м., що складаються з двох приміщень з одним входом площами: 20,0 кв.м (позиція на план-схемі №155) та 4,9 кв.м. (позиція на план-схемі №156) на 4 поверсі будівлі літ.А' (виробничий корпус)

Стартовий розмір орендної плати: 4 635,37 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 5 562,44 грн, у т.ч. ПДВ 927,07 грн

Крок аукціону: 46,35 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 540,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ОБЛАСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "СПАРТАК" З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ, ЄДРПОУ: 25998910

Закриті цінові пропозиції учасників:
ОБЛАСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "СПАРТАК" З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ 4 635,37 грн 16.12.2021 15:53:30

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ОБЛАСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "СПАРТАК" З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ, ЄДРПОУ: 25998910

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: Казначейство України (ЕАП)
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA238999980334129870000007493
 3. ЄДРПОУ: 37975895
 4. МФО банку: 899998

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: Казначейство України (ЕАП)
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA238999980334129870000007493
 3. ЄДРПОУ: 37975895
 4. МФО банку: 899998

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: Державна казначейська служба України м.Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA648201720314281002203054168
 3. ЄДРПОУ: 33165909
 4. МФО банку: 820172

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку: Державна казначейська служба України м.Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA648201720314281002203054168
 3. ЄДРПОУ: 33165909
 4. МФО банку: 820172

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 3 337,47 грн (три тисячi триста тридцять сiм гривень 47 копiйок), у т.ч. ПДВ 556,24 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 1 202,53 грн (одна тисяча двiстi двi гривнi 53 копiйки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 5 562,44 грн, у т.ч. ПДВ 927,07 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 29.12.2021 20:00:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ОБЛАСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "СПАРТАК" З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ, ЄДРПОУ: 25998910_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.