ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220120-71682


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Відділ освіти Пустомитівської міської ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 18.02.2022 11:05:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда нежитлового приміщення (харчоблоку) ліцею (Пустомитівський ліцей №2 імені Василя Кучабського Пустомитівської міської ради Львівського району Львівської області) площею 73,3 м2, для надання послуг з харчування, що розташоване за адресою: м.Пустомити, вул. Вознесіння, 17.
  1. Нежитлове приміщення (харчоблок) ліцею Пустомитівський №2 імені Василя Кучабського Пустомитівської міської ради Львівського району Львівської області.

Стартовий розмір орендної плати: 302,92 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 302,92 грн без ПДВ

Крок аукціону: 3,02 грн

Розмір гарантійного внеску: 3 000,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП Ковальчук Юлія Петрівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2872403980

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП Ковальчук Юлія Петрівна 302,92 грн 17.02.2022 17:31:10

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Ковальчук Юлія Петрівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2872403980

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України м. Київ УДКСУ у Пустомитівському районі
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA378999980314030544000013893

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України м. Київ УДКСУ у Пустомитівському районі
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA378999980314030544000013893

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України м. Київ УДКСУ у Пустомитівському районі
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA378999980314030544000013893

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України м. Київ УДКСУ у Пустомитівському районі
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA348201720314271003203117836

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 218,10 грн (двiстi вiсiмнадцять гривень 10 копiйок), у т.ч. ПДВ 36,35 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2 781,90 грн (двi тисячi сiмсот вiсiмдесят одна гривня 90 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 302,92 грн без ПДВ (триста двi гривнi 92 копiйки без ПДВ)

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 17.02.2022 20:00:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Ковальчук Юлія Петрівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2872403980_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПП "Фірма "СОМГІЗ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Відділ освіти Пустомитівської міської ради_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.