ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220323-77080


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: 9

Організатор аукціону: Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 13.04.2022 11:20:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 13.04.2022 11:49:01

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон з підвищення стартової ціни: частина нежитлового приміщення першого поверху головного корпусу площею 11,4м² (в т.ч. 6 м² - корисна площа, 5,4 м² – площа спільного користування) за адресою: місто Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 16
  1. Частина приміщення коридору без власного входу. стан приміщення: задовільний, не потребує ремонту; стан електромережі, освітлення: добрий; технічний стан внутрішніх комунікацій: задовільний; якість підлоги, матеріали з яких вона виготовлена: плитка в доброму стані; технічний стан внутрішніх комунікацій: задовільний.

Стартовий розмір орендної плати: 812,00 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 8 409,74 грн, у т.ч. ПДВ 1 401,62 грн

Крок аукціону: 8,12 грн

Розмір гарантійного внеску: 3 250,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП ЯРОШЕНКО НАТАЛІЯ ІГОРЕВНА, ІПН/РНОКПП: 2646002687
  2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Граніт", ЄДРПОУ: 35556323

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП ЯРОШЕНКО НАТАЛІЯ ІГОРЕВНА 850,00 грн 08.04.2022 13:18:49
Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Граніт" 1 000,00 грн 12.04.2022 13:32:25

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ФОП ЯРОШЕНКО НАТАЛІЯ ІГОРЕВНА 1 500,00 грн 13.04.2022 11:27:01
Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Граніт" 1 600,00 грн 13.04.2022 11:29:04

Раунд 2
ФОП ЯРОШЕНКО НАТАЛІЯ ІГОРЕВНА 2 200,00 грн 13.04.2022 11:36:08
Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Граніт" 2 300,00 грн 13.04.2022 11:37:31

Раунд 3
ФОП ЯРОШЕНКО НАТАЛІЯ ІГОРЕВНА 7 000,00 грн 13.04.2022 11:45:38
Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Граніт" 7 008,12 грн 13.04.2022 11:48:47

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Граніт", ЄДРПОУ: 35556323

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: ГУК у Черкаській області
  2. ЄДРПОУ банку: 37930566
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA718999980314070593000023001

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: ГУК у Черкаській області
  2. ЄДРПОУ банку: 37930566
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA718999980314070593000023001

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 5 045,85 грн (п'ять тисяч сорок п'ять гривень 85 копiйок), у т.ч. ПДВ 840,97 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцем електронного аукціону оператору, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 1 795,85 грн (одна тисяча сiмсот дев'яносто п'ять гривень 85 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 8 409,74 грн, у т.ч. ПДВ 1 401,62 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 13.04.2022 11:49:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Граніт", ЄДРПОУ: 35556323_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.