ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220517-54422


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: БІЛЬШІВЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 14.06.2022 11:55:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда частини будівлі блочного складу загальною площею 152, 5 м. кв. за адресою: вул. Галицька, 27Д, с. Кукільники, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області
  1. Будівля блочного складу

Стартовий розмір орендної плати: 1 098,00 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1 317,60 грн, у т.ч. ПДВ 219,60 грн

Крок аукціону: 10,98 грн

Розмір гарантійного внеску: 3 250,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛЬШІВЦІ-РИБА", ЄДРПОУ: 20542447

Закриті цінові пропозиції учасників:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛЬШІВЦІ-РИБА" 1 098,00 грн 20.05.2022 15:40:26

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛЬШІВЦІ-РИБА", ЄДРПОУ: 20542447

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: УДКСУ в Івано-Франківській області
  2. ЄДРПОУ банку: 04357450
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA298201720355169033000048333

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: УДКСУ в Івано-Франківській області
  2. ЄДРПОУ банку: 04357450
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA058201720314251035203048333

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 790,56 грн (сiмсот дев'яносто гривень 56 копiйок), у т.ч. ПДВ 131,76 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2 459,44 грн (двi тисячi чотириста п'ятдесят дев'ять гривень 44 копiйки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1 317,60 грн, у т.ч. ПДВ 219,60 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 13.06.2022 20:00:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛЬШІВЦІ-РИБА", ЄДРПОУ: 20542447_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: БІЛЬШІВЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.