ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220517-70070


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: №_11

Організатор аукціону: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 10.06.2022 11:55:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда кімнати під №3, загальною площею 16,2 м2 в будівлі літ. "Д" КНП "Немирівська міська лікарня", що розташована за адресою: вул. Шевченка, 26, м. Немирів, вінницька область
  1. Кімната під №3 загальною площею 16,2 м2 в будівлі літ. "Д" КНП "Немирівська міська лікарня", що розташована за адресою: вул. Шевченка, 26, м. Немирів, Вінницька область

Стартовий розмір орендної плати: 885,35 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 894,20 грн без ПДВ

Крок аукціону: 8,85 грн

Розмір гарантійного внеску: 1 770,70 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "O.L.KAR. ФАРМ-СЕРВІС", ЄДРПОУ: 13334866

Закриті цінові пропозиції учасників:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "O.L.KAR. ФАРМ-СЕРВІС" 894,20 грн 06.06.2022 13:49:19

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "O.L.KAR. ФАРМ-СЕРВІС", ЄДРПОУ: 13334866

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України
  2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA548201720355159006002020341

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України
  2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA548201720355159006002020341

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
  1. Назва банку: АТ Укрсиббанк
  2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA833510050000026006878930800

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
  1. Назва банку: АТ Укрсиббанк
  2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA833510050000026006878930800

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 643,82 грн (шiстсот сорок три гривнi 82 копiйки), у т.ч. ПДВ 107,30 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 1 126,88 грн (одна тисяча сто двадцять шiсть гривень 88 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 894,20 грн без ПДВ (вiсiмсот дев'яносто чотири гривнi 20 копiйок без ПДВ)

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 09.06.2022 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "O.L.KAR. ФАРМ-СЕРВІС", ЄДРПОУ: 13334866_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.