ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220517-78221


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: БІЛЬШІВЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 15.06.2022 11:15:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда будівлі сушарки-складу з автовагою, загальною площею 240 м.кв. за адресою: вул. Галицька, 27 В, с. Кукільники, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області
  1. Будівля сушарки складу з автовагою, загальна площа - 240,3 м.кв.: склад - 39,6 м.кв.,сушарка - 182,00 м.кв., вагова - 18.7 м.кв.
  2. навіс, загальною площею 120.4 м.кв

Стартовий розмір орендної плати: 1 730,20 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 2 077,20 грн, у т.ч. ПДВ 346,20 грн

Крок аукціону: 17,30 грн

Розмір гарантійного внеску: 3 460,40 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛЬШІВЦІ-РИБА", ЄДРПОУ: 20542447

Закриті цінові пропозиції учасників:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛЬШІВЦІ-РИБА" 1 731,00 грн 20.05.2022 15:13:18

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛЬШІВЦІ-РИБА", ЄДРПОУ: 20542447

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: УДКСУ в Івано-Франківській області
  2. ЄДРПОУ банку: 04357450
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA298201720355169033000048333

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: УДКСУ в Івано-Франківській області
  2. ЄДРПОУ банку: 04357450
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA058201720314251035203048333

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 1 246,32 грн (одна тисяча двiстi сорок шiсть гривень 32 копiйки), у т.ч. ПДВ 207,72 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2 214,08 грн (двi тисячi двiстi чотирнадцять гривень 08 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 2 077,20 грн, у т.ч. ПДВ 346,20 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 14.06.2022 20:00:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛЬШІВЦІ-РИБА", ЄДРПОУ: 20542447_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: БІЛЬШІВЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.