ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220527-14489


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Комунальне некомерційне підприємство "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 29.06.2022 12:25:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 29.06.2022 12:54:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Приміщення площею 18 м.кв., що знаходиться на першому поверсі поліклінічного відділення кабінет №5 (76 порядковий номер) комунального некомерційного підприємства "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області
  1. Приміщення площею 18 м.кв., що знаходиться на першому поверсі поліклінічного відділення кабінет №5 (76 порядковий номер) комунального некомерційного підприємства "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області

Стартовий розмір орендної плати: 1 351,67 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 12 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 2 000,00 грн

Крок аукціону: 13,52 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 339,50 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПАНАКЕЯ", ЄДРПОУ: 40674985
  2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ", ЄДРПОУ: 36544827

Закриті цінові пропозиції учасників:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ" 1 622,00 грн 06.06.2022 18:06:41
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПАНАКЕЯ" 3 050,00 грн 06.06.2022 08:01:25

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ" 5 000,00 грн 29.06.2022 12:31:16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПАНАКЕЯ" 5 050,00 грн 29.06.2022 12:35:22

Раунд 2
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ" 9 000,00 грн 29.06.2022 12:40:33
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПАНАКЕЯ" 9 050,00 грн 29.06.2022 12:42:15

Раунд 3
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ" 10 000,00 грн 29.06.2022 12:49:35
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПАНАКЕЯ" 10 050,00 грн 29.06.2022 12:51:17

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ", ЄДРПОУ: 36544827

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПАНАКЕЯ", ЄДРПОУ: 40674985

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: В АТ КБ «Приват банк»
  2. ЄДРПОУ банку: 02000263
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA493052990000026009000703527

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: В АТ КБ «Приват банк»
  2. ЄДРПОУ банку: 02000263
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA493052990000026009000703527

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 7 200,00 грн (сiм тисяч двiстi гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 1 200,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцем електронного аукціону оператору, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2 860,50 грн (двi тисячi вiсiмсот шiстдесят гривень 50 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 12 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 2 000,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 27.07.2022 14:50:50

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ", ЄДРПОУ: 36544827_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Комунальне некомерційне підприємство "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.