ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220527-68030


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 15.06.2022 12:35:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон про передачу в оренду нежитлового приміщення площею 10,34 кв.м., що знаходиться за адресою: 67602, Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Московська, буд. 30-Б
  1. Нежитлове приміщення загальною площею 10,34 кв.м (приміщення № 109 – нумерація за технічним паспортом), яке розташоване на першому поверсі будівлі стаціонарного відділення (будівля літера «А» за технічним паспортом), яка знаходиться за адресою: 67600, Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Московська, буд. 30-Б

Стартовий розмір орендної плати: 767,78 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1 200,00 грн, у т.ч. ПДВ 200,00 грн

Крок аукціону: 7,68 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 962,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП ГРИЗОВА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, ІПН/РНОКПП: 2849608886

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП ГРИЗОВА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 1 000,00 грн 14.06.2022 13:30:23

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП ГРИЗОВА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, ІПН/РНОКПП: 2849608886

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Казначейство України
  2. ЄДРПОУ банку: 37607526
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA568999980314090593000015578

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: Казначейство України
  2. ЄДРПОУ банку: 37607526
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA568999980314090593000015578

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 720,00 грн (сiмсот двадцять гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 120,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 4 242,00 грн (чотири тисячi двiстi сорок двi гривнi 00 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1 200,00 грн, у т.ч. ПДВ 200,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 14.06.2022 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП ГРИЗОВА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, ІПН/РНОКПП: 2849608886_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.