ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220624-20623


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 01.07.2022 12:55:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Нежитлове приміщення складу металів с АПК загальною площею 38 м2 згідно з технічним паспортом на будівлю. Номер поверху 2.
 1. Нежитлове приміщення складу металів с АПК загальною площею 38 м2 згідно з технічним паспортом на будівлю. Номер поверху 2.

Стартовий розмір орендної плати: 885,66 грн, у т.ч. ПДВ 147,61 грн

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 166,67 грн

Крок аукціону: 8,86 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 546,70 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ФОП Шульга Сергій Олександрович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2504004030

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП Шульга Сергій Олександрович 1 000,00 грн 27.06.2022 12:28:54

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Шульга Сергій Олександрович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2504004030

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Головне управління Державної казначейської служби України в місті Києві
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA708201720343181001200001901

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Головне управління Державної казначейської служби України в місті Києві
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA708201720343181001200001901

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Головне управління Державної казначейської служби України в місті Києві
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA708201720343181001200001901

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Головне управління Державної казначейської служби України в місті Києві
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA708201720343181001200001901

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 600,00 грн (шістсот гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 100,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 3 946,70 грн (три тисячі дев'ятсот сорок шість гривень 70 копійок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 166,67 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 30.06.2022 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Шульга Сергій Олександрович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2504004030_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.