ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220714-54557


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 6849

Організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Про передачу в оренду через аукціон такого майна: нежитлова будівля, площею 84.2 кв. м, за адресою: місто Суми, вулиця Доватора, 41, що обліковується на балансі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, терміном на 5 років, але не більше ніж 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану
  1. Нежитлова будівля, площею 84.2 кв. м, за адресою: місто Суми, вулиця Доватора,41, що обліковується на балансі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.

Стартовий розмір орендної плати: 547,64 грн без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 10 445,01 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: __________ грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 03.08.2022 20:00:01

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.