ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220804-13337


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРНА БІРЖА "ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА "ГАЛКОНТРАКТ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Номер лота: 50141

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 29.08.2022 12:10:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 29.08.2022 12:39:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон з передачі в оренду державного нерухомого майна - нежитлових приміщень №47-59, заг. пл. 184.8 кв. м, що знаходяться на першому поверсі будівлі 4КН адміністративно-виробничого корпусу за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 10 та перебувають на балансі Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування. Термін оренди - строк дії договорів оренди державного майна, які укладаються під час дії воєнного стану, не може перевищувати 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану (відповідно до пункту 6-1 прикінцевих та перехідних положень Закону). Детальна інформація про об'єкт оренди, порядок та умови проведення аукціону міститься в документах аукціону, приєднаних до даного оголошення. Ключ об'єкта 50141
 1. Державне нерухоме майно - нежитлові приміщення №47-59, заг. пл. 184.8 кв. м, що знаходяться на першому поверсі будівлі 4КН адміністративно-виробничого корпусу за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 10 та перебувають на балансі Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування

Стартовий розмір орендної плати: 354,01 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 4 000,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 3,54 грн

Розмір гарантійного внеску: 22 924,44 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****
 2. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****

Закриті цінові пропозиції учасників:
***** ***** ***** 3 500,00 грн 26.08.2022 16:59:20
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 52 000,00 грн 26.08.2022 18:28:13

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
***** ***** ***** 4 000,00 грн 29.08.2022 12:17:44
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 52 000,00 грн 26.08.2022 18:28:13

Раунд 2
***** ***** ***** 4 000,00 грн 29.08.2022 12:17:44
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 52 000,00 грн 26.08.2022 18:28:13

Раунд 3
***** ***** ***** 4 000,00 грн 29.08.2022 12:17:44
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 52 000,00 грн 26.08.2022 18:28:13

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ДКСУ м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA878201720355239001001157855

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ДКСУ м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA878201720355239001001157855

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ДКСУ м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA878201720355239001001157855

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту: __________

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності): __________

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ДКСУ м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA878201720355239001001157855

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 2 880,00 грн (дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 480,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 20 044,44 грн (двадцять тисяч сорок чотири гривні 44 копійки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 4 000,00 грн без ПДВ (чотири тисячі гривень 00 копійок без ПДВ)

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 13.09.2022 14:39:47

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ПП "Фірма "СОМГІЗ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.